نامگذاری دومین خیابان با نام جنگلبان در گلستان

نامگذاری خیابان منتهی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه با نام جنگلبان نامگذاری شد .

به گزارش ساجد خبر، به نقل از پایگاه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه این نامگذاری به مناسبت  پاسداشت حافظین انفال و جنگل‌ها و مراتع  این نامگذاری انجام شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزدرای شهرستان مراوه تپه گفت:  “نامگذاری یک معبر به نام جنگلبانان در واقع حرمت‌ نهادن به ایثار و فداکاری آن‌ها و فرهنگ سازی برای حفاظت از طبیعت و عرصه‌های جنگلی کشور است.”

تابلوی این خیابان با حضور ریاست اداره منابع طبیعی و معاون اداره و همکاران شهرستان صورت گرفت.