لزوم استقرار دائم بالگرد اطفای حریق در گلستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: درحال حاضر بالگرد اطفای حریق فقط ۱۵ روز در استان مستقر است که باید تمهیداتی صورت بگیرد که به صورت دائم بالگرد داشته باشیم.

به گزارش ساجد خبر، عبدالرحیم لطفی در گفت وگوبا ایلنای گلستان با اشاره به وسعت ۴۵۰ هزار هکتاری عرصه‌های جنگلی در استان اظهارکرد: علاوه بر جنگل ها ۸۶۲ هزار هکتار مرتع نیز در استان داریم که حدود ۶۸ درصد مساحت کل استان را شامل می شود.

وی با اشاره به کمبود نیروهای حفاظتی در استان ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ درصد کمبود نیرو داریم  که باید هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.

لطفی درباره توانمندسازی روستاهای حاشیه جنگل هم بیان کرد: حداقل ۱۰۰ روستای استان نزدیک به جنگل هستند که قصد داریم درسال آینده برخی از مردم این روستاها را در قالب گروه های ۱۱ نفره آموزش دهیم و ساماندهی کنیم تا در زمان بروز آتش سوزی بتوانیم این افراد را تجهیز کنیم. برای اینکار باید حداقل بودجه ۱۰۰ میلیون تومانی برای هرروستا درنظر بگیریم.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۵۰ مورد آتش سوزی در استان داشتیم وبرخی تجهیزات  منابع طبیعی در عملیات اطفای این آتش سوزی ها از بین رفت و۵ خودرو کمک دارمنابع طبیعی هم آسیب دید که نیاز به تجهیزات وامکانات جدید و بیشتر داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: باید دراستان تمهیداتی صورت بگیرد تا یک بالگرد به صورت دائم برای اطفا حریق داشته باشیم که درحال حاضر فقط ۱۵ روز دراستان است.

وی افزود: سالانه حداقل ۲۰ میلیارد تومان اعتباربرای پیشگیری و اطفای حریق نیاز داریم که باید فکری برای تامین اعتبارات کرد.