حذف نسخ کاغذی از اول دی/ نسخه نویسی الکترونیک در ۹۸ درصد مراکز درمانی گلستان اجرا شد

حسینی گفت: در حال حاضر در ۹۵ درصد مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و ۹۸ درصد مراکز درمانی بخش خصوصی گلستان نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شده است.

به گزارش ساجد خبر، سیدمحمد حسینی در خصوص نحوه اجرای طرح نسخه الکترونیک در استان به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: طرح نسخه الکترونیک یکی از برنامه های خوبی است که در کل دنیا اجرا می شود.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان افزود: خوشبخته استان گلستان در اجرای این طرح وضعیت خوبی دارد و جزو چند استان برتر کشور در اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک است.

وی ادامه داد: با توجه به اجرای محدودیت پذیرش نسخ کاغذی از اول دی ماه، دیگر نسخ کاغذی پذیرفته نمی شود و دفترچه به صورت کامل حذف می شود.

حسینی اظهارداشت: هر چه مردم با اجرای این طرح بیشتر آشنا شوند هم از لحاظ هزینه و هم در راستای سلامت به نفعشان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، این طرح در زمان کوتاه  در کشور اجرا شد، گفت: در ۱۵ روز پیش رو هر روز در خدمت گروه های پزشکی خواهیم بود تا نقض هایی احتمالی وجود را رفع کنیم.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در ۹۵ درصد مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و ۹۸ درصد مراکز درمانی بخش خصوصی استان نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شده است و درصدهای باقیمانده هم مختص برخی از رشته هایی است که مردم نیاز خاص دارند که باید کمک ویژه صورت گیرد.

وی گفت: مردم در صورت داشتن مشکل در اجرای این طرح، بیمه سلامت را مطلع کنند.