رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد

بهبود زمان رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سرعت زمان رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی گلستان از میانگین کشوری بالاتر رفت.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان گفت: میانگین رسیدگی پرونده ها یعنی از زمان ثبت پرونده تا زمان مختومه شدن آن در شعب دادیاری استان ۳۸ روز و بازپرسی ۵۲ روز است در حالیکه میانگین کشوری این عدد به ترتیب ۵۷ و ۷۳ روز است .
وی افزود: دادسرا خط مقدم رسیدگی پرونده هاست و بیشتر شدن سرعت رسیدگی در شعب ان بر کاهش فرآیند رسیدگی ها در دستگاه قضایی اثرگذار است .
آسیابی با بیان این که یکی از مصادیق تحقق عدالت کم کردن زمان رسیدگی پرونده هاست گفت: در دادگاه های استان هم با تلاش قضات ، پرونده ها زودتر از میانگین کشوری رسیدگی و مختومه می شود .
رئیس کل دادگستری در این جلسه بر استفاده از ظرفیت های قانون برای کاستن از اثر اجتماعی برخی آرا تاکید کرد و گفت: قضات پیامدهای اجتماعی آرایی که صادر می کنند مدنظر قرار دهند و تا می توانند از ظرفیت های قانون برای کاهش جمعیت کیفری استان استفاده کنند.
حیدر آسیابی افزود: روسای دادگستری ها و دادستان ها هم با کمک قضات با تجربه، پرونده های مسن را بازخوانی و برای مختومه کردن این پرونده ها مشارکت کردند .
وی افزود: در ادامه برنامه های سال گذشته ، امسال هم با تلاش مضاعف همکاران و برنامه ریزی های انجام شده ، برای سرعت بخشی و کیفیت رسیدگی پرونده ها در محاکم و دادسراها تلاش می کنیم.