وصیت جوان گلستانی ۴۱ زندانی را آزاد کرد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در راستای عمل به وصیت جوان گلستانی، تاکنون ۴۱ نفر از زندان آزاد شده اند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​مهر، حیدر آسیابی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: یک جوان گلستانی پیش از مرگ وصیت کرده بود بخشی از اموال وی برای آزادی زندانیان نیازمند هزینه شود.

ررئیس کل دادگستری گلستان گفت: با عمل به وصیت این جوان، تا کنون ۴۱ نفر آزاد شده اند.

وی افزود: این افراد که به علت ناتوانی در پرداخت بدهی و دیون خود در زندان بودند، در راستای اجرای وصیت این جوان آزاد شدند.

طبق گفته آسیابی ۱۷۳ میلیون تومان دیگر از اموال وی باقی مانده که آن هم صرف آزادی زندانیان خواهد شد.