ورودی النگدره بنویسید این مکان مناسب افراد زیر ۱۸ سال نیست

موج انتقادات ولنگاری فرهنگی در شهر گرگان باعث شده که برخی از متدیان شهر بگویند دیگر به گرگان شهر دارالمومنین نگویید.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​گلستان ما، گرگان در فصل پاییز زیباتر از هر زمان دیگری است گویا که خداوند تمام ذوق، عشق و مهرش را در فصل پاییز برای مردمان این دیار به یادگار گذاشته است.

فصل خزان نیز با سرود برگ ریزان عالمی دارد و این فصل خزان به ما می آموزد که می توانیم یک سری چیز ها را رها کنیم و آن چیزی که برای ما باقی می ماند ریشه و اصالت است موضوعی که شاید برخی از مردان و زنان شهری که لقب دارالمومنین را به یدک می کشند از پاییز نیاموختند.

النگدره گرگان در فصل پاییز جذاب تر از همیشه است ولی رفتار برخی از افراد در این پارک جنگلی دل انگیز تر از همیشه شده است، این دل انگیزی به واسطه فصل خزان نیست به واسطه ناهنجاری های اجتماعی است که پدیده ای را به وجود آورده که باید در ورودی این پارک جنگلی بنویسند که این مکان دیگر مناسب افراد زیر ۱۸ سال و متدین نیست.

در حالی که روزهای گذشته به موضوع ولنگاری فرهنگی در یکی از مراسماتی که در این پارک جنگلی برگزار شده بود مورد اعتراض قرار گرفت ولی به نظر می رسد که این اعتراضات باعث نشده که دستگاه های فرهنگی شهر به خود بیایند و برای ساماندهی النگدره گرگان اقدام کنند.

گرچه زیبنده مردم گرگان نیست که با تصاویری از بی حجابی بیان شود که این شهر از اصالت فرهنگی و اسلامی دور مانده ولی برای اینکه بتوانیم به مسئولان این شهر گوشزد کنیم که آقایان که تریبون بدست می گیرد و دهان اعتراض می گوشاید امروز جامعه ما از بی عملی و برنامگی شما زخم خور ده است.

این افراد خواهران و برادران شهر ما هستند که به واسطه آنکه نتوانستیم برای آنها برنامه اقناعی فراهم کنند امروز به این شرایط کشیده شدند و مردم متدین و مذهبی شهر نیز اعتقاد دارند که شرایط وضعیت بی حجابی و ولنگاری فرهنگی باعث شده که دیگر نتوانیم این شهر را شهر دارالمومنین بدانیم.

پاییز فصلی است که به ما می آموزد باید عاشق ریشه باشیم نه شکوفه ها و اینکه ما اصل و ریشه خود را فراموش کنیم و تمامی ماهیت و وجودیت یک زن یعنی عفتش را به باد پاییزی بسپارد یعنی آنکه از زیبایی فصل پاییز و محبت خدای متعال درس نگرفته است.

هر برگ زرد از بی حجابی  بانوان ما در شهر یعنی آرزوهای ما برای یک خانواده اسلامی به باد رفته است، انتظار ما از مسئولان فرهنگی شهر این است که در پاییز سرد ولنگاری فرهنگی شهر اندیشه بهاری داشته باشند.

این برگ هایی از حجاب و روسری که از سر زنان این شهر می ریزند تفاله هایی پاییز نیستند بلکه اینها جنازه های کم کاری فرهنگی مسئولان این شهر هستند.

گفتنی است برخی از تصاویر و فیلم های تهیه شده در این رسانه به دلیل ترویج بی حجابی شرایط انتشار را نداشت.