مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس:

پیش بینی کشت گندم در۱۲۰هزار هکتار از اراضی گنبد کاووس

مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس گفت: کشت گندم در اراضی گنبد کاووس آغاز شده و تا کنون در قالب کشت قراردادی در ۲هزار هکتار از مزارع این شهرستان گندم کشت شده است.

به گزارش ساجد خبر، زارع  اظهار کرد: امیدواریم با استقبال کشاورزان شاهد کشت این محصول در ۱۲۰هزار هکتار از اراضی این منطقه باشیم.

او افزود: امسال کشاورزان در قالب کشت قراردادی برخی نهاده‌ها مانند کود‌های ازته و فسفانه را امانت می‌گیرند و پس از برداشت محصول و تحویل آن به مراکز خرید با کشاورزان تسویه حساب می‌شود

همچنین جنگ دوست کارشناس جهاد کشاورزی به کشاورزان توصیه کرد: برای افزایش عملکرد محصول و حفظ خاک از ادوات بی خاک ورزی در مزارع خود استفاده نکنند.