مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور:

زیرساخت های حیاتی کشور در جنگلی به نام اینترنت قرار دارد

مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور با بیان این که زیرساخت های حیاتی کشور در جنگلی به نام اینترنت قرار دارد، گفت: گام دوم انقلاب نقشه راه کنشگران فضای مجازی است.

به گزاترش ساجد خبر، سیدعلیرضا آل داوود عصر پنج شنبه در گردهمایی فعالان مجازی حوزه سواد رسانه با اشاره به ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، اظهارکرد: زیرساخت حیاتی کشور در جنگلی به نام اینترنت قرار دارد که حتی با قانون جنگل هم مدیریت نمی‌شود.

مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور افزود: گام دوم انقلاب اسلامی نقشه راه ما به شمار می‌رود و باید آن را به عنوان نقشه راه در سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی بیان کرد: وقتی از نقشه راه ما در فضای مجازی بی خبر باشیم کنشگری به جایی نمی‌رسد و نقشه راه ما در فضای مجازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

آل داوود اضافه کرد: امام جامعه می‌فرمایند اگر رهبر نبودم مسئول فضای مجازی می‌شدم لذا در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دو بخش به فضای مجازی تاکید کرده است.

مسئول فضای مجازی بسیج دانشجویی کشور گفت: ۲۲ سال راه اندازی شبکه ملی اطلاعات روی زمین مانده است و زیرساخت حیاتی کشور در جنگلی به نام اینترنت قرار دارد که حتی با قانون جنگل هم مدیریت نمی‌شود.

وی عنوان کرد: رهبر فرزانه انقلاب نخستین گام ناامیدسازی را در جامعه را در گام دوم خبرهای جعلی عنوان کردند و اخبار جعلی می‌تواند حکمرانی را از مدیران یک کشور بگیرد.