عضو شورای شهر گرگان:

مردم یکی از مهمترین عناصر مدیریت موفق هستند

عضو شورای شهر گرگان گفت: برای مدیریت موفق چهار عنصر تعریف شده است که یکی از آنها مردم و نقش آنان در توسعه است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، عیسی مهری امروز در نشست هم اندیشی فعالان فضای در خصوص جایگاه بانوان برای توسعه متوازن شهر گرگان، اظهار کرد: باید عنصر مردمی را در جهت توسعه شهری و ایجاد رفاه برای انان صیانت کنیم .

وی افزود: محیط شورا باید در اختیار افرادی قرار بگیرد که دغدغه شهروندی را دارند و با خلق ایده های جدید توسعه شهری را رقم بزنند.

مهری گفت: یکی از علل کمتر توسعه یافتگی برخی دستگاه های اجرائی این است که عنصر اصلی موفقیت که همان مردم هستندف را فراموش می کنند.

وی اظهار کرد: فعالان فضای مجازی باید دقت، صراحت و صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند تا جلوی برخی سواستفاده ها د ر راستای بدنام کردن فعالان این عرصه گرفته شود.