عضو شورای شهر گرگان:

فعالان فضای مجازی قدرت نامرئی در توسعه شهری هستند

عضو شورای شهر گرگان گفت: رسانه ها و فعالان فضای مجازی افکار عمومی را آماده وشکل می‌دهند و قدرت نامرئی هستند که مدیران را به سمت تصمیمات درست در توسعه شهری هدایت می کنند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حجت مقسم امروز در نشست فعالان فضای مجازی در خصوص جایگاه بانوان برای توسعه متوازن شهر گرگان، اظهار کرد: فضای مجازی به عنوان یک فضای بزرگ در جامعه باید به دنبال مطالبه گری باشند اما باید این مطالبه گری هدایت و حمایت شوند.
وی افزود: رسانه ها و فعالان فضای مجازی افکار عمومی را آماده وشکل می‌دهند و قدرت نامرئی هستند که مدیران را به سمت تصمیمات درست هدایت می کند.

سخنگوی شورای شهر گرگان گفت: در شهر گرگان در حوزه فضای مجازی درست بودجه بندی نکردیم و باید برای توسعه شهر گرگان از فضای مجازی که مطالب را درست منتشر می کنند، نهایت استفاده را ببریم.

مقسم اظهار کرد: از نقد نباید بترسیم اما هر نقدی نباید رسانه ای شود که منجر به سوء استفاده برخی از جمله شبکه های بیگانه شود.

در پایان این جلسه مقرر شد تا فعالان فضای مجازی حاضر در جلسه با همکاری اعضای شورا در روند توسعه شهر گرگان برنامه های جدیدی را ارائه دهند.