فرماندار گرگان:

۶۵ درصد سوخت گاز صرف مصارف خانگی گرگانی ها می شود

فرماندار گرگان گفت: ۶۵ درصد سوخت فقط صرف مصارف خانگی گرگانی ها می شود و با ۱۰ درصد صرفه جویی مصرف کنندگان هیچ صنعتی تعطیل نمی شوند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمد حمیدی در در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار کرد: ۶۵ درصد سوخت فقط صرف مصارف خانگی گرگانی ها می شود و با ۱۰ درصد صرفه جویی این مصرف کنندگان هیچ صنعتی به دلیل نبود سوخت تعطیل نخواهد شد و اقتصاد شهرستان هم با مشکلات فراوان رو به رو نمی شود.

وی افزود: در فصل سرمای سال جاری گرگان در صورتی که محدودیت سوخت نداشته باشیم، مشکلی در تامین برق نخواهیم داشت و این مهم با رعایت مصرف کنندگان مسکونی برآورده خواهد شد.

فرماندار گفت: ین سوخت ها میلیاردها تومان ارزش داشته که به صورت یارانه پنهان در اختیار شهروندان قرار گرفته است و همه در استفاده درست از این سرمایه مسئول هستند.

حمیدی اظهار کرد: گستردگی و وسعت خدمات الکترونیکی در کاهش هزینه ها نقش گسترده ای دارد و پست با استفاده درست از این مهم بازار گلستان و به خصوص گرگان را متحول کرده است.