مدیرکل بنیاد مسکن گلستان :

افتتاح بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان پروژه بنیاد مسکن

مدیر کل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان پروژه بنیاد مسکن در استان افتتاح شد.

به گزارش ساجد خبر، حسینی در آیین افتتاح متمرکز پروژه های بنیاد مسکن استان در شهرستان کردکوی با حضور استاندار گلستان، برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان پروژه بنیاد مسکن در استان افتتاح شد که سهم اعتبارات دولتی ۷۶ میلیارد تومان و مشارکت های مردمی ۵۰ میلیارد تومان بود.

وی افزود: هزار واحد مسکونی فرسوده ساخته شده و به مالکین تحویل شده است.

حسینی گفت:  تاکنون بیش از ۵۰ درصد اسناد مالکیت روستایی استان به مردم تحویل داده شد و امروز نیز ۹۵۰ سند به مالکین تحویل می شود.

وی افزود: شاخص برخورداری مردم روستایی استان از طرح هادی ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

سرکلاته خرابشهر شهرستان کردکوی به دلیل وجود شهر تمیشه و بخشی از دیوار تاریخی گرگان یکی از روستاهای هدف گردشگری است وتاکنون بیش از ۳۴ هزار متر مربع زیرسازی و روکش آسفالت،۵هزار متر طولی جدول گذاری،۲ هزار متر طولی جابه‌جایی شبکه برق و ۱۵۰۰ متر محوطه سازی در آن انجام شده است.

با توجه به افزایش اعتبارات سال جاری نسبت به سال قبل تلاش داریم ۳۰۰طرح هادی روستایی را در گلستان اجرا کنیم.