رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گلستان:

رقابت۱۱۸۹نفر در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان

رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری گلستان گفت: آزمون ملی کارشناسان رسمی دادگستری در روز 5 شنبه 22 مهرماه همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد که در آن یکهزار و 189 نفر شرکت خواهند کرد.

میترا رمضانی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: این افراد پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه می توانند پروانه فعالیت دریافت می کنند.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی گلستان گفت: سال گذشته یکهزار و ۵۰ نفر در این آزمون شرکت کردند که تعداد ۱۳۰ نفر قبول و پروانه دریافت کردند.

وی با اشاره به برخی از تخلف های صورت گرفته توسط کارشناسان، اظهار کرد: تا کنون تخلف مالی و ابطال پروانه نداشتیم و اهم تخلفات مربوط به تعلل در زمان کارشناسی بوده است. .