مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان :

خطر مخلوط شدن پسماندهای پزشکی با پسماندهای خانگی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت: مخلوط شدن پسماندهای پزشکی با پسماندهای خانگی خطراتی به دنبال دارد .

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سمیعی  در جلسه پسماندهای پزشکی اظهار کرد: مخلوط شدن پسماندهای پزشکی با پسماندهای خانگی خطراتی به دنبال دارد لذا این سازمان در راستای جمع آوری و مدیریت یکپارچه پسماند های پزشکی در سال های اخیر نسبت به عقدقرارداد با مطب ها اقدام کرده است

وی افزود: متاسفانه تعداد مطب هایی که نسبت عقد قرارداد و تحویل پسماندهای پزشکی به این سازمان اقدام می نمایند، بسیار کمتر از تعداد مطب های در حال فعالیت است.

سمیعی گفت: امیدواریم با مشارکت پزشکان در سال ۱۴۰۰، شاهد جمع آوری پسماند تعداد بیشتری از مطب های استان باشیم

وی در ادامه از یکپارچه سازی پسماندهای پزشکی در امر جمع اوری، انتقال و حمل مکانیزه با خودروی استاندارد و دفع اصولی این پسماند با سیستم بی خطر سازی ( اتو کلاو مرکزی) و دفن کامل و اصولی بهداشتی در سایت غربی استان مطالبی را بیان کرد.

در ادامه جلسه در خصوص بررسی نحوه بی خطر سازی، حمل و دفن پسماندهای بیمارستانی در سطح استان و همچنین مدیریت صحیح پسماندهای و نحوه عقد قرارداد با تمامی مراکز تولیدی پسماندهای پزشکی سطح استان بحث و تبادل نظر شد.