برخی از استان های کشور استاندار خود را معرفی کردند

یکی از این گزینه های استانداری های بزرگ کشور مختار رضایی می باشد که با حمایت نمایندگان مجلس به هیات دولت رسید.

یکی از این گزینه های استانداری های بزرگ کشور مختار رضایی می باشد که با حمایت نمایندگان مجلس به هیات دولت رسید.

از رضایی به عنوان چهره مردمی، متعهد و متخصص یاد می شود.

مختار رضایی که فردی جهادی و انقلابی به شمار می رود و از بدنه وزارت کشور‌ می باشد، می تواند در حل کردن بسیاری از مشکلات تاثیرگذار باشد.