مسئول روابط عمومی کانونهای خدمت رضوی استان گلستان معرفی شد

سيد حسين علوي مدير كانون هاي خدمت رضوي استان گلستان طي حكمي خادمیار مسئول روابط عمومي اين مجموعه را معرفي كرد.

به گزارش ساجد خبر، بر این اساس محسن منصوری از خادمیاران رضوی و از کارمندان رسانه ی ملی به عنوان مسئول روابط عمومی کانون های خدمت رضوی منصوب شد. مدیر کانون های خدمت رضوی استان گلستان با اشاره به فعالیت های کانون های تخصصی رضوی استان گلستان اظهار داشت: فعالیتهای کانون های تخصصی و محله ای در استان و شهرستانها که مطابق دستورالعملهای تولیت معزز آستان قدس رضوی و مدیرعامل محترم بنیاد کرامت رضوی برگزار میشود، میبایست به بهترین نحو ممکن اطلاع‌رسانی گردد.
سید حسین علوی مدیر کانون های خدمت رضوی استان تاکید کرد: ارتباطات عمومی، رسانه ای و خبری بین مجموعه های مختلف کانونهای خدمت رضوی استان باید با کیفیت و کمیت بیشتری در دستور کار روابط عمومی قرار بگیرد و همچنین ارتباط و تعامل روابط عمومی با کانونها استان بخصوص کانون خبر و رسانه های رضوی و سایر کانونهای موضوعی و محلی باید منتج به اطلاع رسانی عمومی گردد. علوی با ابراز رضایت از همکاری رسانه های استان با این دفتر افزود : تعامل و همکاری با خبرگزاریها ، صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی از جمله موارد مهمی است که انتظار میرود مجموعه ی روابط عمومی به این مهم نگاه ویژه داشته باشد.