معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان عنوان کرد؛

نهادهای مردمی گرفتار بروکراسی مدیران سنتی

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: از جمله مشکلات نهادهای مدنی روبه رویی با مدیران سنتی است که این موضوع باعث شده تا گرفتار بروکراسی اداری شوند.

به گزارش ساجد خبر، احسان مکتبی شامگاه شنبه در جلسه با اعضای تشکل ها مدنی و سمن ها اظهار کرد: مشکلات بسیار زیادی در حوزه تشکل های مردم نهاد وجود دارد، ولی آنها بدون هیچ چشم داشتی به مردم خدمت می کنند و با وجود تفکرهای سنتی برخی از مدیران، مسئولیت این نهادها بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در ساختار اداری و دولتی عدم جذب نخبگان است، افزود: در مجموعه نهادها و تشکل های مردمی نخبگان زیادی حضور دارند که می توانند به پیشرفت استان کمک کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان تصریح کرد: شفاف سازی مسائل مادی، کمک بسیار زیادی به نهادها و تشکل های مردم نهاد می کند، تلاش می کنیم تا این موضوع رفع شود.

وی با بیان اینکه سمن ها می توانند کمک زیادی برای مقابله با کرونا کنند، گفت: به دنبال بسیج تمامی نهاد های مردمی برای مقابل با کرونا هستیم و تلاش می کنیم تا به وسیله آنها شبکه ای را برای خدمت به مردم تاسیس کنیم.

مکتبی اضافه کرد: نهادهای مردمی که در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند از خالص ترین تشکل های مردمی هستند که در این را از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و وابسته به دولت نیستند.