بازنگری طرح هادی ۴۰۵ روستا در استان گلستان

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: ۴۰۵ روستا در استان در طرح هادی بازنگری شده است که باید ۴۷۷ روستای گلستان نیز بازنگری مجدد انجام شود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​ایلنا،سید محمد حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری ۷۰۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در استان با اعتبار بیش از یکهزار میلیارد تومان مقاوم سازی خواهد شد و۲۲۸ هزار واحد مسکونی روستایی داریم توانستیم بیش از۸۰ هزار واحد نوسازی  را انجام دهیم.

وی ادامه داد:استان گلستان ۹۳۳ روستا دارد که طرح هادی در ۶۷۱ روستا انجام شده است  و همچنین ۴۷ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند واغلب آنها به کشاورزی،باغداری ودامداری اشتغال دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان یاداور شد:۴۰ روستا سالانه  در طرح هادی بازنگری می شوند وبرای سالجاری ۱۵۰ روستا برای بازنگری در نظر گرفته ایم.

وی بیان کرد:اجرای طرح هادی  باعث خواهد شد تا محرومیت در روستاهای استان کمتر شود و همین سبب خواهد شد ماندگاری مردم استان در روستا افزایش پیدا کند که میزان مهاجرت از روستا به شهر کمتر شده است.

حسینی افزود:۶۰۰  روستا دراستان  تحت مالکیت بنیاد علوی قرار دارد که اقدمات صدور سند اغاز شده وتا به امروز ۳۸ هزار  پرونده ثبت شده وهمچنین هشت درصد روستاهای گلستان اوقافی است.

وی تصریح کرد:۱۹ روستا باید ثبت گردشگری انجام شود و درحال پیگیری هستیم هرچه زودتر اقدمات بهسازی  انجام دهیم  که ۱۵ میلیارد تومان در سالجاری دراین زمینه درنظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد:۱۰ درصد واحد های کم دوام روستایی  در طی پنج سال اخیر مقاوم سازی شده که ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت  به این واحد ها پرداخت می شود.