مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

آغاز واکسیناسیون فرهنگیان ، خبرنگاران ، رانندگان و زندانیان گلستان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: واکسیناسیون فرهنگیان ، خبرنگاران ، رانندگان وسایل نقلیه عمومی و زندانیان گلستان از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، متکی با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه واکسیناسیون گروه های پر خطر واکسیناسیون فرهنگیان ،خبرنگاران، رانندگان وسایل نقلیه عمومی و زندانیان علیه کرونا از امروز آغاز شد.

وی افزود: خبرنگاران نشریات،مطبوعات و صدا وسیما می توانند برای دریافت دوز اول واکسن کرونا امروز به گرگان،خیابان جرجان،کوچه قابوس ،سالن قابوس مراجعه کنند.

رضا طبرسا،معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان هم گفت: فرهنگیان و معلمان با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خود به پایگاه های منتخب مراجعه کنند.

گفتنی است، حدود ۲۵ هزار معلم دولتی و غیر دولتی وفرهنگیان بخش اداری برای واکسیناسیون مرحله اول معرفی شده اند و تا ۲۵ مرداد فرصت دارند دوز اول واکسن را دریافت کنند.