رئیس کل دادگستری گلستان

دستگیری فرد مدعی نفوذ در دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: فردی که ادعا می کرد بازرس قوه قضاییه در استان های نوار شمالی کشور است شناسایی و دستگیر شد .

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان افزود: پس از دریافت گزارشی مبنی بر این که فردی خود را بازرس قوه قضاییه در استان های شمالی معرفی و در صدد سوء استفاده است ، موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان قرار گرفت .
هاشمیان ادامه داد: با تلاش و پیگیری شبانه روزی کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان متهم شناسایی و دستگیر شد .
وی ادامه داد: این فرد با اعلام این که سمت ویژه ای در قوه قضاییه دارد ادعا می کرد می تواند در پرونده ها اعمال نفوذ کند .
رئیس کل دادگستری گلستان به مراجعان دستگاه قضایی توصیه کرد: پرونده های خود را از مسیر قانونی دنبال کنند و اگر با کسانی مواجه شدند که ادعای اعمال نفوذ در پرونده ها را دارند فریب نخورند تا هم مال خود را ازدست ندهند و هم از دفاع قانونی در پرونده خود بازنمانند .
هادی هاشمیان گفت: هم استانی ها اگر تخلفات اینچنینی را دیدند از طریق تماس با شماره ۱۵۸۰ به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اطلاع دهند .