تنها ۲۲ درصد سدهای گلستان آب دارد

رسولی گفت: در حال حاضر تنها ۲۲ درصد سدهای گلستان آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۰ درصد بود کاهش شدیدی را نشان می دهد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، شعبان رسولی گفت: در حال حاضر ۸ درصد سد گلستان، ۲ درصد سد بوستان، ۴۶ درصد سد نگارستان، ۷۲ درصد تالاب سد آلماگل و ۴۹ درصد تالاب سد آلاگل و ۳ درصد وشمگیر آب دارد.

مدیر بهره‌ برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: به دلیل شرایط خشکسالی و کاهش بارش های سال جاری و آبیاری کشت های بهاره سدهای استان نتوانسته اند آبگیری مناسبی در سال جاری داشته باشند.