مدیرکل سلامت آموزش‌ و پرورش خبر داد:

واکسیناسیون معلمان از مرداد

مدیرکل سلامت آموزش‌ و پرورش گفت: مقرر شده که واکسیناسیون معلمان از مرداد اجرائی شود.

به گزارزش خبرنگار ساجد خبر، محمد محسن بیگی با اعلام این خبر اظهار کرد: امیدواریم همانطور که به ما قول داده شده، واکسیناسیون معلمان در مرداد ماه انجام شود تا مدارس بتوانند از مهرماه با دستورالعمل‌های جدیدی که نوشته می‌شود، بازگشایی شوند.

وی افزود: واکسن‌های موجود هیچکدام مجوز استفاده زیر ۱۸ سال را ندارند. بنابراین در کشورها برای بچه‌های زیر ۱۸ سال چه دانش‌آموز و چه سایر افراد، واکسیناسیون در برنامه نیست.