تزریق واکسن کرونا به بیش از ۱۳هزار گلستانی در مرحله دوم

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت گلستان گفت:۱۳هزار و ۸۳۰گلستانی توانستند در مرحله دوم واکسن کرونا را دریافت کنند.

به گزارش ساجد خبر، علی باقری، مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت گلستان اظهارکرد:طبق آخرین آمارهای ارائه شده تا کنون به ۶۳هزار و ۹۸۱گلستانی در نوبت اول واکسن کرونا تزریق شد.
وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون افراد ۷۰سال به بالا در حال انجام است، افزود: ۱۳هزار و ۸۳۰گلستانی توانستند در مرحله دوم واکسن کرونا را دریافت کنند.
باقری گفت:مشمولان دریافت واکسن می‌توانند به مراکز تجمیعی واکسیناسیون در سطح استان مراجعه کنند.
اکنون در مراکز درمانی گلستان ۲۵۹ بیمار کوید ۱۹بستری هستند و شهرهای گرگان و علی آبادکتول در وضعیت نارنجی کرونا و وضعیت بقیه شهرستان‌های استان، زرد است.
وی از همه خواست که برای بهتر شدن اوضاع و حفظ سلامتی و جان خود و عزیزانشان، شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند.