فرماندار آزادشهر:

۱۵ هکتار از گندم زارهای آزادشهر طعمه حریق شد

فرماندار آزادشهر گفت: ۱۵ هکتار از گندم زارهای آزادشهر در آتش سوخت.

به گزارش ساجد خبر، حمیدرضا ملک حسینی شامگاه اظهارکرد: عصر امروز (چهارشنبه) ۱۵ هکتار از گندم زار زمین های اطراف امام زاده آق امام آزادشهر در آتش سوخت.

فرماندار آزادشهر افزود: با حضور به موقع دستگاه ها و ادارات مدیریت بحران و هم چنین مردم شهر نوده خاندوز و روستاهای سید آباد، نیلی و ازدارتپه، آتش مهار و از بروز خسارت به صدها هکتار از این اراضی جلوگیری شد.

وی بیان کرد: علت و میزان خسارت به کشاورزان در دست بررسی است.