تولیت مدرسه علمیه امام حسین (ع) شهر ری:

مقام های دنیوی همیشه پابرجا نیست

تولیت مدرسه علمیه امام حسین (ع) شهر ری گفت: مقام های دنیوی همیشه پا برجا نیست و بهتر است به آن ها دل نبندیم.

به گزارش ساجد خبر، آیت ا…حسینی در “همایش حامیان مردمی آیت ا..رئیسی ” اظهار کرد: این انقلاب شهدای زیادی برای پابرجا بودن داده است و حالا عده ای با برخی رفتارهای غیر خداپسندانه کاری می کنند که مردم نسبت به نظام ، رهبری و شرکت در انتخابات دلسرد شوند.
وی افزود: آنان که جان و دین شان را در راه خدا اهدا کرده اند از مقام والایی برخودارند و آن دسته که به مقام های دنیوی دل بسته اند بدانند که این مقام ها همیشگی نیست.
آیت ا..حسینی بیان کرد: مردم کشور ایران مردمی صبور و مظلوم هستند که در دوره ۸ سال جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه آمریکا طی این چند سال اخیر تحمل بالایی داشتند و مسئولان نظام باید قدر چنین ملتی را بدانند.
وی ادامه داد: شرکت در انتخابات وظیفع شرعی همه مردم است و چنانچه آمار شرکت در انتخابات کاهش داشته باشد بدانید که دشمن شاد شده ایم.
آیت ا..حسینی گفت: مگر می شود شهروندی بگوید من دین دارم اما در انتخابات شرکت نکند.
وی افزود: مردم باید بیایند و با حضور خود در روز رای ریزی کسی را انتخاب کنند که از همان اول تقوی الهی و ایمان به خدا را شرط اصلی کار خود قرار دهد.