مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اعلام کرد :

مشکل مطبوعات استان در خصوص عدم انتشار آگهی های دولتی مرتفع شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به نامه اداره کل بازرسی گلستان به دستگاه های اجرایی از رفع مشکل مطبوعات در عدم انتشار آگهی های دولتی با رایزنی و نشست مشترک با مدیر کل بازرسی استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، عادله کشمیریبا اعلام این خبر اظهار کرد:  از مدیران ارشد و مسئولان دستگاه های اجرایی استان درخواست کردم تا در خصوص انتشار هرگونه آگهی برابر قانون از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارسال در سامانه جامع رسانه های کشور اقدام کنند.

وی افزود: همواره پیگیری های این اداره کل  برای ساماندهی برنامه آگهی دستگاه های اجرائی علاوه بر انتفاع رسانه های استان از هزینه آگهی ها و پرهیز از خروج درآمد از استان، زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی رسانه های مکتوب گلستان را فراهم آورده است.

وی  با قدردانی از همکاری فعالان رسانه در خصوص عدم انتشار آگهی خارج از ضوابط، ساماندهی این حوزه را به نفع آنها دانست و اظهار کرد: شفافیت توزیع حمایت ها و یارانه های دولتی به رسانه ها که در سامانه جامع رسانه های کشور در معرض دید عموم قرار گرفته، گواه روشن برای اقدامات این اداره کل است.