پنو، حمام طبیعی شهرستان گالیکش+ عکس

روستای پنو شهرستان گالیکش دارای جاذبه گردشگری ای می باشد که به حمام خدایی معروف است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما؛ روستای پنو شهرستان گالیکش دارای جاذبه گردشگری ای می باشد که به حمام خدایی معروف است.