کاهش ۳۰ درصدی بارندگی در گلستان

مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان از کاهش ۳۰ درصدی مقدار بارندگی تجمعی، نسبت به آمار بلند مدت در استان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، سید محسن حسینی مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان گفت: از اول مهر ۱۳۹۹ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در استان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه‌ای، مقدار بارندگی تجمعی متوسط که در استان ۲۸۲ میلیمتراست، نسبت به آمار بلند مدت که ۴۰۲ میلی متر است، ۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

حسینی گفت: در هر حوضه آبریز مانند، گرگانرود ۳۳ درصد، اترک سفلی ۲۱ درصد، قره سو ۳۰ درصد، نکارود علیا ۲۶ درصد، خلیج گرگان ۲۸ درصد، کاهش بارش، نسبت به بلند مدت داشته اند.

او گفت: متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه‌های دشت، ۱۳.۹ درجه سانتیگراد، نسبت به آمار بلندمدت که ۱۳.۴ درجه سانتیگراد است که  ۰.۵ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی گفت:متوسط ایستگاه‌های ارتفاعات، ۱۰.۵ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلند مدت که ۹.۸ درجه سانتیگراد است، که ۰.۷ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

او گفت: همچنین، رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، بین ۸۲ درصد تا ۵۰ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.

حسینی افزود: ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۱۵۸ میلیون متر مکعب، شامل آبخوان‌های کم عمق حدود ۱۱۳ میلیون مترمکعب کاهش و آبخوان‌های عمیق حدود ۴۵ میلیون متر مکعب کاهش، که حدود ۱۳ درصد کاهش است را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.