درمرحله اول اجرای میثاق نامه رقم خورد؛

چهار نفر از کاندیداها به نفع لبست نه نفره شورای سیاستگذاری انقلاب، متعهدانه کنار کشیدند

اسماعیل تیموری دبیر شورای، سیاستگذاری گفت : لیست شورای سیاستگذاری ظرفیت های بی شمار موفقیت را به دنبال خود یدک می کشد.

به گزارش ساجد خبر، باحضور هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری جبهه نیروهای انقلابی شهر گرگان ، بخش اول کاندیداهایی که طبق میثاق نامه ، حائز رتبه نشدند ، با اعلام داوطلبانه صریح، در حمایت از لیست نهایی شورای سیاستگذاری ، انصراف کتبی خویش را ابراز داشتند.

مهندس اسماعیل تیموری دبیر شورای سیاستگذاری با تقدیر از پایبندی به عهد و پیمان آقایان مهندس امید دیلم و دکتر طبرسا و نیز خانم ها ساجده نامدار و ملیحه طالشی افزود : مرحله دوم اعلام انصرافی های لیست شورای سیاستگذاری بزودی اجرا می شود.

اسماعیل تیموری تصریح داشت : لیست نه نفره کاندیداهای شورای شهر گرگان با اتکاء به الطاف خدای مهربان و همراهی همه ظرفیت های بی شمار می تواند موفق شود.