با معرفی برگزیدگان ؛

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد به کار خود پایان داد

چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، با معرفی برگزیدگان چهارمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد به کار خود پایان داد.

در این مراسم در بخش آزاد داستانی اثر یک لحظه دیرتر«یوسف یزدانی» حائز مقام نخست، ماهکان «حسام حسینی » و «عباس حسین زاده» حائز مقام دوم،  مبادله «ابوالفضل عزیزی» حائز مقام سوم شد.

در بخش کانونی داستانی اثر مجتمع «علی شاهینی» حائز رتبه نخست، صبح حلب«مریم مدرس» حائز رتبه دوم و پل اثر «رسول مجرد» و «رضا جمالی» حائز رتبه سوم شدند.

در بخش کانونی مستند برحسب نظر داوران اثر نظیفه «محمد صفا» حائز رتبه نخست شد و همچنین اثر ناجی کرونر «مسعود کارگر» حائز رتبه دوم و اثر سنگ قبر مشکی و پیتزای پپرونی «امین یگانه» حائز رتبه سوم شد و در این بخش  اثر موج اول «زهرا مسلمی پور» برحسب نظر داوران جایزه ویژه داوران در تقدیر از کارگردان را به خود اختصاص داد.

در بخش کانونی فیلمنامه اثر چتر «مجتبی شیخ آزادی» و قرار شبانه«سید سجاد سامیه زرگر» به ترتیب حائز رتبه نخست و دوم شدند.

همچنین در بخش کانونی نماهنگ از «داود جلیلی» و در بخش کانونی پویانمایی از «جعفر صیادی» و «ندا میر محمدی» تقدیر شد.

در بخش ویژه روستا و فیلم داستانی اثر کوه سفید «مهرداد حسنی» و دُر «صادق حسین خانی» حائز رتبه نخست و دوم شد.

در بخش ویژه روستا و فیلم مستند اثر نازگل «محمدرضا دهسانی»، روزهای بی خبر«ابوالفضل تاجیک» به ترتیب حائز رتبه نخست و دوم و  اثردست به داران «مهدی بوستانی شهربابکی» در بخش تحقیق و پژوهش حائز رتبه شد.

همچنین در بخش ویژه روستا و فیلمنامه «یاسین ظهرابی» با اثر انتهای کوچه بهمن تجلیل شد.