مسابقه رالی خانوادگی

به گزارش ساجد خبر، به مناسبت آزادسازی خرمشهر، با ماشین های شخصی معمولی می توانید در رالی خانوادگی شرکت کنید. چه کسانی که بهمن ماه ثبت نام کردند و چه کسانی که ثبت نام نکردند، میتوانند امروز پنجشنبه ساعت ۱۸ در جلسه آموزشی و توجیهی شرکت کنند. مکان جلسه در گرگان بعد از جرجان ۴، […]

به گزارش ساجد خبر، به مناسبت آزادسازی خرمشهر، با ماشین های شخصی معمولی می توانید در رالی خانوادگی شرکت کنید.

چه کسانی که بهمن ماه ثبت نام کردند و چه کسانی که ثبت نام نکردند، میتوانند امروز پنجشنبه ساعت ۱۸ در جلسه آموزشی و توجیهی شرکت کنند.

مکان جلسه در گرگان بعد از جرجان ۴، کوچه قابوس، سالن ورزشی قابوس برگزار می شود.

کانون فرهنگی یاران آفتاب