فصل نوینی از همکاری های دانشگاه آزاد اسلامی استان با دانشگاه مذاهب اسلامی رقم خورد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح روز گذشته با حضور در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس با دکتر جعفری معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامی و دکتر بیارجمندی سرپرست شعبه گنبد کاووس دیدار و در خصوص همکاری های دو دانشگاه در عرصه های علمی و فرهنگی با تاکید بر ترویج تفکر تقریب مذاهب اسلامی گفتگو کردند.

به گزارش ساجد خبر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح روز گذشته با حضور در دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس با دکتر جعفری معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامی و دکتر بیارجمندی سرپرست شعبه گنبد کاووس دیدار و در خصوص همکاری های دو دانشگاه در عرصه های علمی و فرهنگی با تاکید بر ترویج تفکر تقریب مذاهب اسلامی گفتگو کردند.

در این نشست با عنایت به تشکیل دفاتر تقریب مذاهب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی ،مقرر گردید موضوع ارتقای همکاری های مشترک دو دانشگاه در نشست بعدی پیگیری و عملیاتی گردد.