شورای راهبردی بیمه سلامت ایثارگران استان گلستان برگزار شد

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ایثار واحد گلستان، شورای راهبردی بیمه سلامت ایثارگران استان گلستان با حضور اسرافیل وزیری مدیرکل بنیاد گلستان، دکتر امیر کریمی مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولین بیمه دی و دکتر حقیقی معاون بهداشت و درمان بنیاد گلستان برگزار و مشکلات درمانی ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ایثار واحد گلستان، شورای راهبردی بیمه سلامت ایثارگران استان گلستان با حضور اسرافیل وزیری مدیرکل بنیاد گلستان، دکتر امیر کریمی مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسئولین بیمه دی و دکتر حقیقی معاون بهداشت و درمان بنیاد گلستان برگزار و مشکلات درمانی ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت.