دکتر جعفری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مذاهب اسلامی کشور با استاندار گلستان دیدار کردند

معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی به همراه دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس و حجت الاسلام دکتر دیلم رئیس مرکز اسلامی استان عصر روز گذشته با استاندار دیدار و راجع به مصوبات مربوط به شعبه گنبد کاووس گفتگو کردند.

به گزارش ساجد خبر، در این دیدار معاون آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی با برشمردن جایگاه و اهمیت این دانشگاه از دیدگاه امام خامنه ای و کارکرد آن در تربیت نسل جوان ،بر ارتقای سطح سخت افزاری و نرم افزاری شعبه گنبد کاووس تاکید ورزیدند.

دکتر جعفری با دفاع از موقعیت مکانی این دانشگاه استانی در شهر گنبد کاووس ،این جانمایی را با ریشه های تاریخی و تمدنی این منطقه در ارتباط دانستند و خواستار عملی شدن مصوبات مربوط به این شعبه شدند

در این دیدار دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس با گزارشی از عملکرد یک ماه گذشته خود ،ضمن دعوت از استاندار برای بازدید از این دانشگاه ،خواستار عنایت ویژه به این شعبه با عنایت به نقش و تاثیر مستقیم سرمایه معنوی و اجتماعی تقریب اقوام و مذاهب اسلامی در پیشرفت و آبادانی استان شدند.

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس در ادامه نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص تملک زمین و همچنین ساختمان جدید پیشنهادی این شعبه ؛از همکاری و حمایت معاون استاندار و فرماندار ویژه گنبد تقدیر و تشکر نمودند.

در این دیدار دکتر حق شناس استاندار گلستان با تایید و دفاع از نقش و جایگاه این دانشگاه ،اعلام نمودند که از تصمیمات شهرستان و فرماندار ویژه گنبد در خصوص این دانشگاه حمایت می کنند و بر پیگیری موضوع ساختمان جدید شعبه گنبد کاووس تاکید ورزیدند و اعلام نمودند که برای بررسی موضوعات دانشگاه مذاهب اسلامی گنبد کاووس بزودی بازدیدی از دانشگاه خواهند داشت.