جلسه کارگروه حمایت و تاب آوری در بهزیستی استان برگزار شد

جلسه کارگروه حمایت و تاب آوری در سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه نشین، بریاست مدیر کل بهزیستی لرستان و حضور نمایندگانی از ادارات بنیاد مستضعفان، دادگستری، ورزش و جوانان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، و تنی چند از تسهیلگران مناطق حاشیه ای خرم آباد برگزار شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان، کرم یاری مدیر کل بهزیستی لرستان با تاکید بر توان افزایی و توسعه ظرفیت‌های جامعه

در مناطق حاشیه نشین، همانند کوی علی آباد و محله اسد آبادی را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: توسعه مشارکت در امور شهری، ارتقای فرهنگ شهرنشینی

و کاهش آسیب‌های اجتماعی، با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه ویژه به آسیب های اجتماعی خصوصا در مناطق حاشیه ای و سکونت گاههای غیر رسمی

از جمله محورهایی است که در طرح تاب‌آوری دنبال می شود.

در این جلسه مصوب شد، پارکها در مناطق حاشیه ای به وسایل ورزشی و تفریحی مجهز شوند.

زمین بازی و سالن ورزشی در اختیار مناطق حاشیه ای قرار داده شود.

تدوین محتوا و ساخت کلیپهای آموزشی در راستای بهره برداری والدین در خصوص تاب آوری .

استفاده از شبکه شاد بمنظور اطلاع رسانی، آموزش و حساس سازی در راستای تاب آوری و آسیب های اجتماعی.

تلاش در زمینه بازگشت افراد بی خانمان که از روستا به شهر مهاجرت کرده اند و در مناطق حاشیه ای سکنا گزیده اند.

استفاده از برنامه یاریگران زندگی در راستای افزایش تاب آوری افراد در معرض آسیب و برگزاری کارگاههای آموزشی تاب آوری اجتماعی.