مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان:

جشنواره فیلم طنین مسجد فیلمسازان مسجدی را با سینمای کشور پیوند زد

بیکی گفت: جشنواره فیلم طنین مسجد زمینه پیوند و تبادل فیلمسازان مسجدی را با سینمای کشور فراهم کرده است.

به گزارش ساجد خبر، مهدی بیکی به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: بی شک صنعت فیلم یکی از مهمترین و بهترین ابزارهای هنری است که می توان مفاهیم و اهداف و فعالیت های فرهنگی و دینی را به مخاطب منتقل کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: سرمایه گذاری و بسترسازی برای فراگیری ابزار هنری یکی از مطلوب ترین و هدفمندترین کارهایی است که باید در کانون های فرهنگی هنری مساجد فراهم شود.

وی با بیان اینکه جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد یکی از بسترهای مناسب برای بسط و گسترش صنعت فیلم در کانون های مساجد است، اظهارداشت: این جشنواره زمینه همکاری، پیوند و تبادل افکار سینمایی را بین فیلمسازان کانون های مساجد با خانواده سینمای کشور فراهم کرده است.

بیکی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهایی که ما باید برای قوام بخشی به این جشنواره فراهم کنیم این است که علاوه بر اینکه با ایجاد یک دبیرخانه دائمی در طول سال باعث تراوشات فکری شویم، باید برنامه ریزی متقن و مفید برای این جشنواره فراهم کرد تا ارتباط دبیرخانه با فیلمسازان به روز و مستمر باشد.

وی گفت: حمایت های معنوی از سوی مسئولان فرهنگی و مذهبی نیز می تواند پشتوانه بسیار خوبی باشد تا این جشنواره در اذهان افکار عمومی جامعه خوب شکل بگیرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: بچه های مسجد واقعا در جشنواره چهارم حضور بسیار خوبی داشتند که امیدوارم این روند رو به رشد باشد.

وی اضافه کرد: مدیریت خوب کانون فرهنگی هنری طنین نیز یکی از مهمترین مولفه های خوب شکل گیری این جشنواره است.