فرماندار گرگان؛

تحقق مشارکت حداکثری اساس کار ستاد انتخابات شهرستان گرگان است

فرماندار گرگان با تاکید بر اصول قانونمداری، بی‌طرفی و امانتداری تصریح کرد: باید طی مدت باقیمانده تمامی بررسی‌های لازم صورت گرفته و نواقص و موارد مورد نیاز شعب اخذ رای در سطح شهرستان برطرف و تامین گردد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما، محمد حمیدی در جلسه ستاد انتخابات شهرستان گفت: برگزاری انتخابات از وظایف مهم مجموعه فرمانداری بوده و همه مسئولان کمیته های ستاد انتخابات شهرستان باید نسبت به انجام روند اجرایی و صیانت از آرای مردم تلاش کنند.

وی افزود: رقابتی بودن و مشارکت حداکثری مولفه های اصلی انتخابات است که مسئولیت برگزاری انتخابات سالم و امن مستقیما بر عهده مجموعه وزارت کشور است.

فرماندار گرگان با تاکید بر اصول قانونمداری، بی‌طرفی و امانتداری تصریح کرد: باید طی مدت باقیمانده تمامی بررسی‌های لازم صورت گرفته و نواقص و موارد مورد نیاز شعب اخذ رای در سطح شهرستان برطرف و تامین گردد.

حمیدی اذعان کرد: ویروس کرونا قطعا در تمام مراحل و فرآیند برگزاری انتخابات تاثیر جدی خواهد داشت و ضروری است تمام برنامه ریزی ها متناسب با شرایط فعلی انجام شود.

وی گفت: در انتخابات پیش رو تعداد ٢۶٣ شعبه اخذ رأی، آراء مردم را جمع آوری خواهد کرد که با توجه به شرایط کرونا و نیاز به کاهش ازدحام درشعب اخذ رأی، نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش شعب صورت گرفت.