۳۴۸ واحد تولیدی تعطیل در استان گلستان شناسایی شد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۳۴۸ کارخانه در گلستان راکد است و ماموریت امسال دادستان‌ها تمرکز بر احیای این واحدها است

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: ۳۴۸ واحد تولیدی راکد در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان شناسایی شد و لیست آنها به تفکیک هر شهرستان برای دادستان‌ها ارسال شده است.

وی افزود: دادستان‌ها مکلف هستند پس از بازدید از این واحدها و بررسی مشکلات آنها با کمک دستگاه‌های اجرایی برای رونق دوباره این واحدها تلاش کنند.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: ستادهای اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌های قضایی استان فعال است و به صورت دوره‌ای واحدهای تولیدی را پایش و برای گره گشایی از تولیدکنندگان تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: در ۲سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان، ۳۷ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل دوباره احیا و  حدود هزار و ۲۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کار شدند.