ماموریت دادستان های گلستان برای رونق دوباره تولید درکارخانه های راکد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت : 348 کارخانه در گلستان راکد است و ماموریت امسال دادستانها تمرکز بر احیای این واحدهاست .
به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان گفت: ۳۴۸ واحدهای تولیدی راکد ، در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان شناسایی و لیست آنها به تفکیک هر شهرستان به  دادستانها ارسال شده است .
هاشمیان افزود: دادستانها مکلفند پس از بازدید از این واحدها و بررسی مشکلات آنها با کمک دستگاههای اجرایی برای رونق دوباره این واحدها تلاش کنند .

این مقام ارشد قضایی استان گفت: ستاد های اقتصاد مقاومتی در همه حوزه های قضایی استان فعال است و به صورت دوره ای واحدهای تولیدی را پایش و برای گره گشایی از تولیدکنندگان تلاش می کنند.

وی ادامه داد: در دوسال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان ، ۳۷ کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل دوباره احیا و  حدود هزار و ۲۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کار شدند .