مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

قطع برق چاه‌های آب که بیش از پروانه مصرف می‌کنند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: قطع برق چاه‌های برقی که بیش از پروانه مصرف می‌کنند و همچنین صدور اخطاریه و اخذ جریمه از کشاورزانی که از این قانون تخطی می‌کنند از جمله راهکار سلبی برای کاهش کشت غرقابی شالی در استان است که باید انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، سیدمحسن حسینی در خصوص کشت غرقابی شالی در استان اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال آبی جاری با معضل خشکسالی رو به رو هستیم، کشت شالی و سایر محصولات پرآب‌طلب به شکل غرقابی در گلستان ممنوع است.

وی در خصوص نظارت‌های شرکت آب منطقه‌ای استان بر کشت غرقابی در سطح استان گلستان یادآور شد: آبان ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در همه استان‌ها به جز مازندران و گیلان را تصویب کرد اما در استان گلستان ۱۵ هزار هکتار نسق‌های قدیمی وجود دارد که سابقه کشت برنج دارند و آن چه مدنظر ما بود ممنوعیت کشت برنج با آب چاه‌ها بود.

حسینی بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب شد کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چار چوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه‌های ملی و به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها تعیین بشود که در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان گلستان که ریاستش با استانداری و دبیری آب منطقه‌ای است، مصوب شد با توجه به اینکه در سال آبی جاری با معضل خشکسالی رو به رو هستیم، کشت شالی و سایر محصولات پرآب‌طلب به شکل غرقابی ممنوع است.

وی افزود:کشت برنج به صورت غرقابی در هر هکتار بین ۱۲ هزار مترمکعب تا ۱۸ هزار مترمکعب آب نیاز دارد ولی در خشکه‌کاری برنج این مقدار به  به ۷ هزار مترمکعب تا ۸ هزار مترمکعب می‌رسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان بیان کرد: اقدامات فرهنگی و ترویجی، اعمال محدودیت‌ها و همچنین اقدامات سلبی از جمله راهکارهایی است که برای کاهش کشت غرقابی شالی در استان باید انجام شود و این اقدامات در دست اجراست.

وی افزود: کاشت محصولات جایگزین اقتصادی از دیگر راهکارهاست که جهاد کشاورزی باید به یک کشاورز را به نقطه‌ای برسانند که با آب کم  و با صرفه اقتصادی بالا محصولات را جایگزین شالی کنند.

 سوخت، نهاده‌های دولتی بذر، کود و سم به کشاورزانی که کشت شالی غرقابی دارند قطع می‌شود​

حسینی بیان کرد: در اختیار قرار ندادن سوخت و نهاده‌های دولتی بذر، کود و سم به کشاورزانی که کشت شالی غرقابی انجام می‌دهند از جمله این محدودیت‌ها است.

قطع برق چاه‌های برقی که بیش از پروانه مصرف می‌کنند و همچنین صدور اخطاریه و اخذ جریمه از کشاورزانی که از این قانون تخطی می‌کنند از دیگر راهکارهای سلبی است.