تولید ۹۸۰ تن ماهیان سردابی پارسال در گلستان

نزدیک به 980 تن ماهی قزل آلا پارسال در 57 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی گلستان تولید شد.

به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان ، مدیر کل شیلات استان گلستان با اعلام این خبر گفت:بیش از ۳۲۶ نفر در تولید ماهیان سردآبی استان مشغول کار هستند که عمده تولیدات آنها به بازار های مصرف داخلی از جمله استانهای تهران و خراسان ارسال می شود.

سید جواد قدس علوی افزود:برنامه امسال تولید ماهیان سردآبی گلستان ۱۰۲۰ تن است که با پرورش ماهی در مزارع  اصلی واقع در سر چشمه ها ، پرورش ماهی با استفاده هم زمان از آب چاه های کشاورزی در نیمه اول سال و پرورش ماهی در قفس و پن در نیمه دوم سال در دریا تلاش می کنیم  به آن برسیم.

معاون آبزی پروری شیلات گلستان هم درباره پرداخت تسهیلات حمایتی گفت: استفاده از امکانات و ظرفیت ها مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است وبانک  کشاورزی و صندوق کار آفرین امید استان به طرح های پرورش ماهی سردآبی تسهیلات پرداخت می کنند .

محمد سقلی افزود: علاوه بر این ،اعتبارات ویژه توسعه مکانیزاسیون بانک کشاورزی جداگانه به طرح های توسعه ای این بخش پرداخت می شود.

وی با اشاره به سهولت اخذ مجوز پرورش ماهی با آب چاه های کشاورزی افزود:برای ایجاد مزارع درخواست از نظام مهندسی کشاورزی و استعلامات شرکت آب منطقه ای ،اداره کل محیط زیست ،امور اراضی و دامپزشکی نیاز است اما برای پرورش ماهی با آب چاه های کشاورزی تنها  استعلام اداره کل دامپزشکی و امور اراضی جهاد کشاورزی  کافیست .