سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس:

رویکرد تقریب عنصر کلیدی در فعالیت های جهادی استان است /روحیه جهادی و تقریبی دانشجویان مایه افتخار دانشگاه مذاهب اسلامی است

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس در نشست با حجت الاسلام مصطفی صادقی از دانشجویان این دانشگاه و از فعالین فرهنگی و اجتماعی شهرستان آزادشهر از اقدامات جهادی وی در عرصه تبلیغ فرهنگی و خدمات رسانی اجتماعی با رویکرد تقریب اقوام و مذاهب تقدیر و تشکر نمودند و حفظ و تقویت این رویکرد را یک عنصر کلیدی در فعالیت های جهادی استان گلستان دانستند

به گزارش ساجد خبر، دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس در نشست با حجت الاسلام مصطفی صادقی از دانشجویان این دانشگاه و از فعالین فرهنگی و اجتماعی شهرستان آزادشهر از اقدامات جهادی وی در عرصه تبلیغ فرهنگی و خدمات رسانی اجتماعی با رویکرد تقریب اقوام و مذاهب تقدیر و تشکر نمودند و حفظ و تقویت این رویکرد را یک عنصر کلیدی در فعالیت های جهادی استان گلستان دانستند.

دکتر بیارجمندی با اشاره به بخش هایی از گزارش های این طلبه در خصوص فعالیت های جهادی اعضای کانون خادم یاری یکی از روستاهای آزادشهر ،خدمت رسانی به تمامی اقوام و مذاهب را مظهر تقریب عملی و نشان دادن حقیقت راهبردی آن دانستند و بر ارائه هنرمندانه رسانه ای آن تاکید نمودند.

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس با بیان ، اینکه دانشجوی دانشگاه مذاهب اسلامی هم در عرصه تحصیل علم و دانش فعال باشد و هم در عرصه کار و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مردم نهاد این حقیقت تقریبی است که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی بدنبال آن است.

دکتر بیارجمندی در این نشست این فعالیت های میدانی جهادی را مصداق تخاطب واقعی و بسیار تاثیرگذار دانستند و بر تداوم این فعالیت ها با حفظ این روحیه جهادی و تقریبی تحت منویات امام خامنه ای تاکید ورزیدند و آن را مایه افتخار این دانشگاه دانستند.