مدیرکل بنیاد مسکن گلستان عنوان کرد

تخصیص ۳ میلیارد تومان در راستای محرومیت زدایی روستاهای گمیشان

حسینی گفت: بنیاد مسکن گلستان در راستای محرومیت زدایی، توسعه و عمران روستاهای شهرستان گمیشان ۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۳ میلیارد تومان در سال ۹۹ برای اجرای ۹۸ پروژه عمرانی در ۲۹ روستا اعتبار تخصیص داده است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از شبستان از گرگان، «سیدمحمد حسینی» در بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت معابر روستای خواجه نفس در شهرستان گمیشان گفت: بنیاد مسکن استان در راستای محرومیت زدایی، توسعه و عمران روستاهای شهرستان گمیشان ۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۳ میلیارد تومان در سال ۹۹ برای اجرای ۹۸ پروژه عمرانی در ۲۹ روستا اعتبار تخصیص داده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: ۴ هزار متر طول کانیو، ۱۵ هزار و ۵۰۰ متر مربع خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت، یک هزار و ۵۰۰ متر مربع پیاده رو سازی و لوله گذاری برای دفع آب های سطحی از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن استان در فاز اول و دوم اجرای طرح هادی روستای یک هزار و ۵۰۰ خانواری خواجه نفس است که در مجموع ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای آن اعتبار هزینه شده است.