اجرای سیاست های تشویقی خانواده و فرزندآوری

حق شناس گفت: همه دستگاه های اجرای و متولیان امر جمعیت باید همکاری لازم را در جهت رشد جمعیتی با ارائه مشوق ها داشته باشند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از شبستان از گرگان، «هادی حق شناس» عصر روز گذشته(شنبه یکم خرداد) در حاشیه جلسه شورای راهبردی جمعیت استان گلستان اظهار کرد: منفی شدن رشد جمعیت به این معنی است که نرخ جایگزین جمعیت نخواهیم داشت و براین اساس کشور به سمت سالمندی پیش می رود.

استاندار گلستان به نرخ ۱.۷ درصدی جایگزینی جمعیت اشاره کرد و ادامه داد: پنجره جمعیتی کشور به سمت بسته شدن حرکت می کند و این بدان معناست که مولدین کشور در ازدواج و تولید در حال کم شدن هستند.

حق شناس با بیان اینکه فاصله قابل توجه ای با پیش بینی های بسته شدن پنجره جمعیتی در کشور داریم، یادآور شد: همه دستگاه های اجرای و متولیان امر جمعیت باید همکاری لازم را در جهت رشد جمعیتی با ارائه مشوق ها داشته باشند.

وی متذکر شد: باید از طریق طرح هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح است نسبت به سیاست های تشویق تشکیل خانواده و فرزندآوری اقدام کنیم.

استاندار گلستان متذکر شد: اگر نرخ جایگزینی جمعیت در کشور به کمتر از عدد ۲.۱ برسد در سال های آینده در حفظ جمعیت موجود کشور با مشکل رو به رو می شویم.