خط و نشان دادگستری برای تبر به دستان / در برخورد با با اوباش ، از رافت خبری نیست

رئیس کل دادگستری گلستان در پی دومین تبرکشی در چند روز اخیر در استان گفت: در برخورد با با اوباش ، از رافت خبری نیست .

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان ، دادستان مرکز استان را نیز مکلف کرد : روند رسیدگی و صدور کیفرخواست به اتهامات این دو پرونده را با سرعت و اولویت انجام دهند .
هاشمیان گفت: اشد مجازات در انتظار کسانیست که گمان می کنند می توانند عربده کشی کنند و با تهدید و قدرت نمایی ، امنیت روانی جامعه را به هم بریزند .

این مقام ارشد قضایی استان گفت: رسیدگی به پرونده تبر دستان هفته گذشته در مراحل نهایست و به زودی کیفرخواست صادر می شود .

وی ادامه داد: دومین پرونده هم که مربوط به تبرکشان دیشب در یکی از مناطق گرگان است تشکیل شده و بهلافاصله پس از وقوع حادثه ، با حضور دادستان ، بلافاصله اقدامات قضایی و انتظامی آغاز شده و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد .

رئیس کل دادگستری استان گفت: گلستان به نگارستان ایران و وحدت و آرامش ساکنان آن شناخته می شود و اجازه نمی دهیم اوباش با عربده کشی و قدرت نمایی این وجهه را خدشه دار کنند .

این دومین مورد درگیری در یک هفته اخیر است که در آن مضروب با تبر مجروح می شود .