رئیس ستاد جوانان انتخابات آیت الله رئیسی در گلستان مطرح کرد؛

جوانان توانمند و علاقه مند در عرصه ی حمایت از آیت الله رئیسی وارد میدان شوند

محمد جواد ساوری رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در گلستان با تاکید بر حضور پرشور همه ی اقشار مردم و بویژه جوانان در انتخابات پیش رو عنوان کرد جوانان توانمند و علاقه مند در عرصه ی حمایت از آیت الله رئیسی وارد میدان شوند.

به گزارش ساجد خبر، ساوری در جمع برخی جوانان موثر افزود:با اتحاد و انسجام جوانان در عرصه ی حمایت از آیت الله رئیسی شاهد دولتی جوان و خادم خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد:اشتیاق به فعالیت برای آیت الله رئیسی در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ روز به روز فزاینده بوده و دلیل این مهم به عملکرد کاملا مردمی و فساد ستیزانه ی آیت الله رئیسی در ادوار مسئولیت خویش بویژه قوه قضائیه باز می گردد.
ساوری گفت:در سیره و رویه ی مدیریتی و شخصیتی آیت الله رئیسی جوانان جزو اولویت های اصلی بوده و خواهند بود و این مهم جوانان را به استقرار دولت جوان و حزب اللهی به ریاست آیت الله رئیسی امیدوار کرده است.