رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در استان گلستان؛

اتاق فکرهای تخریب هراسان از حضور آیت الله رئیسی در قوه ی مجریه بر وحدت شکنی بین نیروهای انقلاب و بویژه جوانان تمرکز کرده اند/جوانان با بصیرت در عرصه ی انتخابات ۱۴۰۰ حاضر شوند

محمد جواد ساوری رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در استان گلستان مطرح کرد؛ مسئله ی وحدت و انسجام بین جوانان را باید از اهم نکات برای استقرار دولت انقلابی به ریاست حضرت آیت الله رئیسی توصیف کرد.

به گزارش ساجد خبر، محمد جواد ساوری رئیس ستاد جوانان آیت الله رئیسی در استان گلستان مطرح کرد؛
مسئله ی وحدت و انسجام بین جوانان را باید از اهم نکات برای استقرار دولت انقلابی به ریاست حضرت آیت الله رئیسی توصیف کرد.

باید پذیرفت که امروز مافیای قدرت و ثروت نامشروع در کشور بر بر هم زدن اتحاد و انسجام جریانات انقلابی تمرکز کرده و در پی پیروزی کاندیدای مقابل جریان انقلاب هزینه های مادی و معنوی قابل ملاحظه ای را انجام می دهند.
مشی و سیره ی عملی آیت الله رئیسی در ادوار مختلف مدیریتی و حضور در عرصه های حساس انقلاب اسلامی ثابت کرده که این شخصیت موثر و مردمی همواره دائر بر مدار وحدت و انسجام در بین نیروهای انقلابی حرکت کرده و از این حیث منطبق بر سیاست های امامین معظم انقلاب اسلامی سیر نموده است.
این مهم در عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ کاملا هویدا بوده و البته امروز و در عرصه ی رقابت های انتخاباتی ۱۴۰۰ نیز جزو اصول اصلی حرکتی آیت الله رئیسی بشمار می رود.
در تحلیل و تبیین انتخابات ۱۴۰۰ و حضور آیت الله در این عرصه سرنوشت ساز برای مردم و نظام اسلامی باید گفت در حال حاضر مسببان وضع موجود که از حضور آیت الله رئیسی در قوه ی مجریه هراسی جدی و اساسی دارند،در اتاق فکرهای تخریب برآمده از قدرت و ثروت نامشروع سیاست تخریبی_افتراقی ناصوابی را پیش گرفته و در این بین بر وحدت شکنی بین نیروهای انقلابی و علاقه مندان به آیت الله رئیسی سرمایه گذاری و تمرکز قابل توجهی را ترتیب داده اند.
در این مسیر توده های مختلف اجتماع و بویژه جوانان معزز ایران اسلامی لازم است با بصیرت و شناخت سوابق جریان خدعه و تخریب در عرصه ی انتخابات پیش رو حاضر شده و با تکیه بر اصل وحدت و انسجام به یاری جریان انقلابی و سید محرومان شتافته و هر نجوای تفرقه افکن و تشتت زا را در نطفه خفه نمایند.
و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم،محمد جواد ساوری_استان گلستان