کشف تخلف یک موسسه مالی در گلستان

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: پرونده تخلف به ارزش ۱۸۷ میلیون ریال در یک موسسه مالی و اعتباری استان تشکیل شد.

به گزارش ساجد خبر، علی اصغر اصغری معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: در پی دریافت یک فقره شکایت علیه یک موسسه مالی و اعتباری به بازرسی سازمان صمت استان، مبنی بر بروز تخلفات احتمالی و عدم اجرای تعهدات، موضوع در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت.

او افزود: پرونده تخلف این موسسه مالی به ارزش ۱۸۷ میلیون ریال برای صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

اصغری گفت: در پی بازرسی‌های بعمل آمده و بررسی موارد اتهامی، تخلفات گرانفروشی در ارائه خدمات بانکی ومحاسبه بیش از ظوابط بانکی قانون در تسهیلات بانکی، این موسسه مالی و اعتباری محرز شد.