بازدید بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان از مراکز خرید گندم

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، گفت: با نزدیک شدن به فصل برداشت گندم و دانه های روغنی برای آماده سازی فصل برداشت سال 1400 بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در قالب گشت مشترکی از مراکز خرید گندم و دانه های روغنی شهرستان کلاله بازدید نمودند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان ،علی اصغر اصغری گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در قالب گشت مشترکی بهمراه کارشناسان اداره کل غله استان از واحد تولیدى آرد شهرستان کلاله و واحد تولیدى طلاى سفید در خصوص خرید گندم و کلزا برای آماده سازی فصل برداشت سال ۱۴۰۰ بازدید نمودند.

اصغری گفت :استان گلستان از نظر کمیت و میزان تولید گندم، رتبه دوم ایران را دارد و این در حالی است که مساحت آن بسیار کمتر از استانهای دارای پتانسیل کشاورزی همچون فارس و خوزستان است مضافاً اینکه به باور برخی کارشناسان در بحث کیفیت مقام اول کشور را دارد زیرا گلوتن موجود در محصول آن بیشتر از سایر نقاط است.

وی گفت : گلوتن؛ پروتئینی است که باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن نان با کیفیت بسیار مناسب می‌شود و از این حیث گندم تولیدی در گلستان یکی از بهترین محصولات کیفی ایران است.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ، گفت: مازاد گندم تولیدی کشاورزان گلستان برای تامین نان به بیش از ۱۰ استان کشور حمل می شود.