مهلت ۲ روزه مودیان مالیاتی خسارت دیده از کرونا

مودیان مالیاتی خسارت دیده از کرونا تا پایان اردیبهشت برای بهره مندی از بخشودگی صد در صد جرائم فرصت دارند.

به گزارش ساجد خبر، مدیر کل امور مالیاتی کلستان با اعلام این خبر گفت : به منظور حمایت از تولید و حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا ،مودیان خسارت دیده از بیماری کرونا می توانند با پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود تا پایان اردیبهشت ،از بخشودگی صد در صد جرائم مالیاتی برخوردار شوند.

هزار جریبی افزود : طبق بخشنامه های قبلی کسانی که بدیهی مالیاتی خود را پرداخت می کردند تنها از ۷۲ درصد بخشودگی جرائم مالیاتی بهرهمند می شدند.

وی افزود : بر اساس بخشنامه جدید حتی کسانی که بدهی آنان به قبل از خرداد ۱۳۹۹ مربوط باشد هم می توانند با پرداخت بدهی خود از صد در صد بخشودگی جرائم مالیاتی بهره مند شوند.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان افزود: بر اساس بخشنامه جدید مودیانی که مشمول بدهی مالیاتی نبوده و یا طبق قانون مشمول معافیت بودند اما مشمول جرائم انجام ندادن تکالیف قانونی شدند (بجز جرائم موضوع بند ۹ این دستور العمل) حسب مورد مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم می شوند وهمچنین ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی ،تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.